Çizim esnasında, tanımlanan noktalardan objelerin yakalanmasını sağlayan komuttur.
Örneğin, bir çemberin merkezinden çizime başlamak, bir çizginin orta noktasında çizimi bitirmek için osnap kullanılmaktadır. Tabii ki bu işlemleri yapabilmek için, osnap komutunun açık olması yetmemektedir. Aynı zamanda osnap ayarları içerisinden yakalanabilecek noktaların da açık olması gerekmektedir.Object Snap noktalarının seçilebilmesi için Osnap ayarlarına girmek gerekmektedir. Bunun için de Osnap ikonuna sağ tıklayıp açılan listeden settings (ayarlar) yazısını seçmek gerekir. Bu şekilde aşağıdaki resimde görülen osnap ayarları penceresi açılmış olur. Aşağıdaki yollarla da Osnap ayarlarına ulaşılabilir.

Menu: – Tools – Drafting Settings
Kısayol Menusu : SHIFT tuşuna basılı tutularak, çizim ekranı içerisinde sağ tıklanırsa, bir pencere ile osnap ayarları açılmaktadır.
Komut Girişi : osnap (veya transparan kullanım* için ‘osnap)Osnap Ayarı Penceresini açtıktan sonra, istediğimiz noktaların çizim esnasında tanımlanabilir olması için, o noktanın sol tarafındaki kutucuğu işaretlememiz gerekir. Tanımlanabilirliğinin de kapatılması için, işareti kaldırmamız gerekir. “Select All” butonu ile tek seferde tüm noktaları işaretleyebilir, “Clear All” butonu ile de tek seferde işaretli olan tüm noktaların işaretini kaldırabiliriz.
Aynı zamanda bu noktaları, görsel olarak bu açılır pencereyi kullanmadan, kısayolları ile osnap noktalarının tanımlanmasını sağlayabiliriz. Bunun için, komut satırından “-osnap” yazısını girerek enter dersek, osnap noktaları virgül ile ayrılacak şekilde ekrana gelmektedir. Komut satırında çıkan kısayollar aşağıdaki gibidir.
End,Mid,Cen,Node,Quad,Int,Ins,Perp,Tan,Near,App Int,Ext,Par bu kısayollar , aşağıda belirtilen noktaların kısayollarıdır. İstenilen noktaların tanımlanabilir olması için, bu kısayolların yazılması gerekir.
ENDpoint, MIDpoint, CENter, NODe,
IQUAdrant, INTersection, EXTension, INSertion,
PERpendicular, TANgent, NEArest, APParent Intersection, PARalel
AutoCAD 2009 ile gelen yeniliklerden bir tanesi de osnap ayarlarında bulunan noktaların daha kolay seçilmesini sağlamaktır. Osnap ikonuna sağ tıkladığımız zaman, şekilde gibi bir pencere açılmaktadır. Buradan tanımlanır olmasını istediğimiz veya kaldırmak istediğimiz noktaları seçebiliriz. Bu şekilde, osnap noktalarının seçiminde hızlı işlem yapılması amaçlanmıştır.Endpoint : Bir doğru parçasının, uç köşelerinin yakalanmasını sağlar.
Midpoint : Bir doğru parçasının orta noktasının yakalanmasını sağlar.
Center : Çember veya yayların merkezinin yakalanmasını sağlar.
Node : Çizime yerleştirilen noktaların (point) yakalanmasını sağlar.
Quadrant : Çember veya yayların 90′ar derecelik açılardaki, çeyrek dilimlik noktaların yakalanmasını sağlar. 0, 90, 180, 270.
Intersection : Birbirini kesen iki objenin, kesişim noktasının yakalanmasını sağlar.
Extension : Bir çizgi veya yayın uç noktalarının, kendi uzantılarında hizasının yakalanmasını sağlar.
Insertion : Çizime yerleştirilen blok (block – birşey farketmedi ama ) veya yazıların merkezinin yakalanmasını sağlar.
Perpendicular : En son tıklanılan noktanın, dik olarak temas ettiği noktanın yakalanmasını sağlar.
Tangent : Çember veya yayların teğet noktalarının yakalanmasını sağlar. Tabii ki bir noktadan çizime başlayıp, çember veya yayların üzerine gelindiğinde, o noktaya göre teğetini göstermektedir.
Nearest : İmlecin obje üzerinde en yakın olduğu noktanın yakalanmasını sağlar. Obje üzerinde herhangi bir noktadır.
Apparent Intersection : Gerçekte kesişmeyen, hatta birbirine temas etmeyen iki objenin, görünüş açısından dolayı kesişir gibi göründüğü açıdan yakalanabilecek noktadır. Yani objelerin oluşturulduğu eksenler itibari ile kesişim olmayabilir, ancak bakış açısı ayarlanarak kesişim olacak şekilde görünüş elde edilebilir. Bu gibi durumlarda görülen kesişimlerin yakalanmasını sağlar.
Paralel : Bir çizgiye paralel başka bir çizgi oluşturmak için, o objenin üzerinde tanımlanacak noktaya göre paralelin yakalanmasını sağlar.
* Transparan Kullanım : Bir komutun çizim esnasında çalıştırılabilmesi için, transparan kısayolların girilmesi gerekmektedir.