Overkill Komutu : çizgi ve yay segmentlerinin üst üste yerleşmesi sonucu görüntü ve işlem bakımından hiçbir niteliği bulunmayan, gereksiz çizgilerin silinmesini sağlayan komuttur.
Overkill komutu gereksiz objeleri temizler. Mesela :

  • Üst üste objelerin kopyaları silinir,
  • Bir çember üzerinde bulunan, görünmeyen yaylar silinir,
  • Kısmen tek bir satır oluşturmak üzere, üst üste çizilmiş aynı açılı çizgi parçalarını temizler,
  • Polyline içerisinde yer alan, çizgi ve yaylar temizlenir.

Overkill Ayaları
İgnore Seçenekleri, o özelliklerin dikkate alınmadan işlemin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Örneğin, “ignore layers” işaretlendiği zaman farklı katmanlarda yer alan üst üste gelmiş objeler silinir. Yani bu, katmanları gözardı et işlemidir. Farklı katmanlarda olmasını gözardı ederek, aynı katmandaymış gibi üst üste gelen objeleri temizler. Eğer işaretlenmezse, farklı kamanlarda yer alan iki çizgi birbiri üzerine gelmesine rağmen silme işlemini yapmaz.

Sırasıyla;
Katmanları gözardı et,
Çizgi tipini gözardı et,
Rengini Gözardı et,
Çizgi kalınlığını gözardı et,
Çıktı stilini gözardı et.
Numeric Fuzz

Bu değer ile hangi hasasslıkta çalışılacağı belirlenir. Bu değerin sıfır olması, üst üste gelen obelerin birbirinden farksız olması durumunda işlemin gerçekleşmesi demektir. Bu sayı sıfırdan fazla olması da, girilen değer kadar oran da benzerlik olması durumunda silme işlemini gerçekleştirmesidir. Örneğin, Binde 1 lik bir değer girildiyse, üstüste gelen çemberlerin konumu, binde bir lik bir sapma gösterirse işleme devam eder anlamındadır.
Çizgiler, Yaylar ve Çoklu Çizgiler

Plines seçeneği işaretli ise, Bir ployline objesi üzerinde yer alan, line arc gibi gereksiz parçaları ve polyline objesinin kendisine ait üst üste gelen ek parçaları temizler.
Aşağıdaki şekilde, bir polyline var, üstteki segmen üzerinde bir parça daha çizilerek çizim sonlandırılmış. Aşağıdaki line da polyline üzerinde yer alıyor.

Pline seçeneği seçilerek işlem yapıldığında hem polyline segmenti hem de üzerinde çizilen line temizleniyor.

Overlap seçeneği, kısmen örtüşen nesneler üzerinde temizleme işlemi yapar.

Aşağıdaki örnekte, kırmızı ve maviuç noktalar ayrı objelerin başlangıç ve bitiş noktalarıdır. Bir parçaları örütşen objeler üzerinde temizlik yapılabilmektedir.
End to End seçeneği, başlangıç veya bitiş nokataları aynı olan objeler üzerinde temzlik yapılmasını sağlamak için kullanılan seçenektir.

Not: Overkill komutu bir sistem değişkeni olduğu için, komut satırından “overkill – enter” ile çalıştırabilirsiniz.